ISRJR 2023 : Robotics in Spino – Dr. Pallav Bhatia