Provoking Case study – Chandra Shekhar Yadav : ROC 2023